Co to jest handel według trendów

Handel wg. trendu reprezentuje wejście tradera na rynek w czasie silnie wyrażonej tendencji. Analiza trendów jest podstawą wielu strategii handlowych.

Jak wyznaczyć trend? Podczas handlu wg. trendu aktywa poruszają się w kierunku określonej tendencji – trendu. Przed rozpoczęciem handlu uczestnik rynku musi wyznaczyć trend, analizując wykresy ruchu cen. O ustaleniu trendu może świadczyć sytuacja, w której cena ciągle aktualizuje nowe maksima lub minima. 

Należy również pamiętać, że cena może całkowicie zmienić kierunek. W tej sytuacji będzie to przebicie długoterminowych linii trendu.

Przed ustaleniem ...

Continue Reading →
0

Co to jest trend?

W tłumaczeniu z angielskiego „trend” oznacza „kierunek”, „tendencję”. Trendem nazywa się kierunek działania w każdej dziedzinie życia człowieka: w technologii, projektowaniu, modzie. W Forex trendem nazywamy kierunek zmian cen.

Na rynku cena może rosnąć, spadać lub stać w miejscu. Trendem nazywano zmianę ceny papierów wartościowych, waluty lub surowców na rynku.

Na rynku Forex wyróżniamy trzy rodzaje trendów:

1. Trend wzrostowy to ten, w którym widzimy wzrost notowań. W tym przypadku cena idzie w górę. Wykres, na którym przedstawiono wzrost cen nazywany też „rynkiem ...

Continue Reading →
0

Co to jest analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna jest jednym ze sposobów przewidywania rzeczywistej wartości aktywów i ogólnej tendencji na rynku. Analiza fundamentalna polega na szczegółowym badaniu wskaźników makroekonomicznych i finansowych.

Więcej dowiedzieć się, co to jest analiza fundamentalna, można w pracy na giełdzie. Zatem analiza fundamentalna sugeruje, że inwestor musi samodzielnie obliczyć cenę instrumentu finansowego i porównać obliczenia z jego rzeczywistą wartością rynkową. W rezultacie możliwe będzie ustalenie, czy akcje są przeszacowane, czy niedoszacowane. Ponadto analiza fundamentalna ocenia także przyszłe trendy na podstawie rzeczywistego potencjału firmy ...

Continue Reading →
0

Analiza techniczna: definicja, znaczenie i podstawowe wskaźniki

Analiza techniczna (AT) to rodzaj analizy, której celem jest przewidywanie przyszłych zachowań rynku na podstawie wcześniejszych danych dotyczących cen i wolumenów. Analiza techniczna jest szeroko stosowana do analizy rynku giełdowego, a także w pracy z akcjami i innymi aktywami na tradycyjnych rynkach finansowych, jest również stosowana w handlu walutami cyfrowymi na rynku kryptowalut.

Co to jest analiza techniczna 

AT ściśle koncentruje się na przeszłych działaniach cenowych, jest wykorzystywana jako narzędzie do badania wahań cen i wolumenu aktywów, a wielu traderów używa tej ...

Continue Reading →
0