Autor :  Sergey Novikov

Opublikowano: 02/25/20 11:58 AM

Co to jest handel według trendów

forex 3

Handel wg. trendu reprezentuje wejście tradera na rynek w czasie silnie wyrażonej tendencji. Analiza trendów jest podstawą wielu strategii handlowych.

Jak wyznaczyć trend? Podczas handlu wg. trendu aktywa poruszają się w kierunku określonej tendencji – trendu. Przed rozpoczęciem handlu uczestnik rynku musi wyznaczyć trend, analizując wykresy ruchu cen. O ustaleniu trendu może świadczyć sytuacja, w której cena ciągle aktualizuje nowe maksima lub minima. 

Należy również pamiętać, że cena może całkowicie zmienić kierunek. W tej sytuacji będzie to przebicie długoterminowych linii trendu.

Przed ustaleniem trendu należy określić ramy czasowe. Może to być długoterminowy, średnio- lub krótkoterminowy handel. Ponadto przed określeniem odwrócenia trendu konieczne jest ustalenie aktualnych pozycji. Jednocześnie odwrócenia mogą występować w różnych ramach czasowych.

5562fbd02d5317ac15513938c344ed75
5562fbd02d5317ac15513938c344ed75

Pozytywne strony handlu wg. trendu

Wielu ludzi, którzy interesują się pytaniem, jak wyznaczyć trend, uważa, że jest to bezmyślne podążanie za rynkiem. Jednak ważne jest, aby poprawnie wejść w transakcje i wyjść z niej. W celu określenia dokładnych punktów otwarcia zlecenia stosujemy różne strategie, u których podstaw leżą różne wskaźniki i analizy. Poniżej wymieniono szereg mocnych stron handlu wg. trendu.

  • Aby zrozumieć, jak wyznaczyć trend, można przeanalizować poprzednie okresy sprawozdawcze. Strategia ta ma charakter cykliczny i w razie potrzeby można przewidzieć zachowanie trendu w przyszłości.
  • Zarządzanie ryzykiem. Jak wyznaczyć koniec trendu? Jeśli składnik aktywów nie porusza się zgodnie z bieżącym trendem, wykazuje to na niewielką aktywność zmian ceny lub na trend boczny. W takiej sytuacji zasób może przejść do dowolnej strefy lub zakończyć trend i możliwe ryzyka są wyższe niż potencjalne zyski.

Wniosek

Jak wyznaczyć trend w handlu na wiadomościach? To bardzo proste: musisz śledzić bieżące wiadomości, wypowiedzi wpływowych urzędników i biznesmenów, publikowanie raportów i prezentacji. Handlując wg. trendu na wiadomościach, traderzy mają możliwość wyznaczyć równowagę rynkową i zmaksymalizować swoje zyski.

Kiedy trader zrozumie, jak określić siłę trendu, zdobędzie pewność w handlu na rynku. Handel wg. trendu jest wygodny i opłacalny zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Uczestnicy rynku mogą stosować tę strategię do zarządzania portfelem inwestycyjnym. Przed jej użyciem  zalecamy zapoznać się z jej mocnymi i słabymi stronami, a także wypróbować na koncie demonstracyjnym.

Add a Comment